De gratis buitenkasten actie is sinds november 2019 weer opengesteld, dankzij subsidie van de gemeente Amersfoort. Kijk hier voor de details. Voor deze actie geldt: Op=Op.

Let op: najaar 2021-voorjaar 2022: door een tekort aan chips en andere materialen op de wereldmarkt en door Corona lock downs in met name China, is er een verstoring in de snelle levering van AED's en AED onderdelen. Vraag uw leverancier expliciet wanneer levering reëel verwacht kan worden.

AED en/of buitenkast aanschaffen

Het bestuur van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft, na uitgebreid onderzoek, gesprekken met deskundigen, en een aanbestedingsprocedure, een "Amersfoorts model" voor een AED met buitenkast vastgesteld. Wij adviseren een ieder die in Amersfoort een AED met buitenkast wil aanschaffen, deze combinatie. De redenen voor deze keuze staan hieronder onder "details" uitgelegd. Uit de aanbestedingsprocedure is Fuego BV gekomen als onze voorkeursleverancier; dit i.v.m. de hierna uitgelegde kortingsregeling en de deskundigheid van de leiding van dit bedrijf met name op het gebied van publieke reanimatienetwerken.

AED

De geadviseerde AED is de Physio Control Lifepak CR2 semi-automaat, inclusief ambu-rescue kit, tas, met wifi verbinding (indien wifi aanwezig is), anders de goedkopere USB-variant. Deze AED bevat diverse innovaties die de kwaliteit van de reanimatie/defibrillatie en de behandeling van het slachtoffer nadien ten goede komen.  Ook het beheer (op afstand) is gemakkelijk en u krijgt automatisch alerts als de AED niet inzetgereed is, of ingezet is (mits er een verbinding tot stand kan worden gebracht).

In Amersfoort zijn er helaas, op dit moment, geen subsidies beschikbaar voor het aanschaffen van een AED. (Wel voor een buitenkast, zie verder).

Wij adviseren hierbij het onderhoudscontract Lifelinkcentraal Advantage service af te sluiten: dit omvat opname in het Lifelink systeem, gratis vervanging van electroden en accu na inzet en na afloop van de houdbaarheidsdatum. Deze service kunt u per jaar, voor 4 jaar vooruit of voor 8 jaar vooruitbetalen. Bij buurtprojecten is het verstandig 8 jaar vooruit te betalen. Anders moet u jaarlijks geld ophalen. Zo weet u precies waar u financieel aan toe bent. Controleer, voordat u de wifi only versie bestelt, of er een goed werkende wifi verbinding aanwezig is op de plaats waar u de AED wilt ophangen.  

 

 


De CR2 wordt ook op Schiphol gebruikt. Deze hangt overal op de luchthaven.

Er is inmiddels ook een niet-verbonden CR2 op de markt gekomen. Dit is de CR2 USB. Deze is goedkoper dan de andere modellen, maar mist een aantal van de voordelen. Als u wilt kiezen voor een goedkopere AED dan de CR2 wifi, dan adviseren wij u, in het kader van de uniformiteit, de CR2 USB te kiezen. 

Hulpset reanimatie

Bij nieuwe AED's wordt vaak gratis een hulpset reanimatie meegeleverd. Zo niet, dan dient deze apart aangeschaft te worden. Kijk hier voor de inhoud en informatie over aanschaffen.

Buitenkast

Wij adviseren de volgende buitenkast:

Rotaid Solid Plus Heat LED buitenkast, inclusief alarm, verwarming, LED-verlichting en met gevelbord, zonder slot (alleen met breekzegel).

U kunt van ons een gratis buitenkast ontvangen bij aanschaf van een AED of bij het naar buiten brengen van een bestaande AED. Hiervoor geldt: op=op. Kijk voor details op deze pagina.

De buitenkast moet aangesloten worden op de elektriciteit. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen. Vraag uw eigen installateur dit te regelen of doe het zelf. 

Ons beleid is dat de buitenkast niet afgesloten wordt, maar verzegeld. Eigenaren die daaraan niet mee willen werken kunnen een ABUS slot plaatsen. De code daarvan wordt in het systeem opgenomen en met de alarmering meegestuurd naar de opgeroepen burgerhulpverleners. 

Het is mogelijk om de AED te verzekeren, ook als de buitenkast niet afgesloten is, maar slechts verzegeld is. Dit heeft alleen zin voor nieuwe AED's. Bij oudere AED's wegen de verzekeringspremies niet op tegen de uitkering.

Wij hebben een vrijwilliger met technische achtergrond die u graag adviseert over de juiste plaatsing van de buitenkast en de mogelijkheden om de buitenkast op de elektriciteit aan te sluiten. Onze vrijwilliger hangt ook (gratis) de buitenkast op indien gewenst. Het aanleggen van benodigde electriciteitsaansluiting ter plaatse dient u zelf te regelen. Informatie: info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

EERST DIT LEZEN VOORDAT U EEN BUITENKAST AANSCHAFT

Kijk hier voor meer de eisen die aan de locatie gesteld worden.

Om teleurstellingen en retourzendingen te voorkomen, aub eerst dit document lezen over de buitenkast (installatie).


Korting en kostenindicatie

Wij menen een aantrekkelijke korting  voor u te hebben onderhandeld. Deze geldt voor alle kopers die hun AED aanmelden met een lokatie in Amersfoort, onder de hierna genoemde voorwaarden. Kijk bij de wifi variant.

Exacte kosten: dit hangt van een aantal factoren af. Denk (dit is indicatief) bij de meest moderne AED met buitenkast met slot, inclusief een 8-jaarsonderhoudscontract, met toebehoren, maar zonder de vereiste elektra-aansluiting, aan een bedrag van rond de Eur 2.000-2.500 (incl. BTW) voor de wifi-variant. 

De buitenkast moet op de 230v elektriciteit worden aangesloten. Er wordt een dunne zwakstroomkabel door de muur getrokken. Binnen sluit u deze aan op een adapter die via een normale stekker op een stopcontact moet worden aangesloten. De aansluitkosten hangen met name af van de beschikbaarheid van een stopcontact aan de andere kant van de muur. Een vrijwilliger van ons kan gratis de buitenkast ophangen indien de elektriciteitsvoorziening ter plaatse aanwezig 

Vind u de AED of de buitenkast ergens anders goedkoper? Laat het ons weten op info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.

Voor meer informatie over de prijs en mogelijkheden neem dan contact op met de heer M. Lambooij; penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Aanschaf door MKB-ondernemers

Ten onrechte wordt gedacht dat deze levensreddende apparatuur duur in aanschaf en onderhoud is en dus niet betaalbaar voor het MKB. Door marktontwikkelingen is de prijs van AED’s gedaald; bovendien maakt u als u via de code RNA bij onze leverancier Fuego bestelt (en de AED in Amersfoort wordt ingezet), gebruik van de door ons onderhandelde zeer aantrekkelijke kwantumkorting voor heel Amersfoort. Waar men bij de beslissing om wel of niet te investeren in een AED met buitenkast op moet letten is de TCO (Total Cost of Ownership) anders gezegd de daadwerkelijke kosten die u jaarlijks afschrijft of kwijt bent gedurende de tijd dat u eigenaar bent van de AED en de buitenkast. Met een garantieperiode van 8 jaar (en een verwachte levensduur van 10 jaar) is de afschrijving dus gering per jaar. Naast de eenmalige aanschafprijs en de jaarlijkse onderhouds/controle kosten kunt u over een periode van 8 jaar uw kosten berekenen. Ons aanbod bevat een servicecontract voor 8 jaar. U bent dus voor langere tijd zeker van uw kosten per jaar.

Daarnaast kunnen MKB-bedrijven in aanmerking komen voor de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) waarmee de aanschaf van een AED een extra aftrekpost van de aanschafprijs oplevert. Kijk op de website van de belastingdienst voor de voorwaarden. Uw kunt uiteraard, afhankelijk van uw BTW ondernemerschap, de BTW (9% op de AED, 21% op de buitenkast en het servicecontract) verrekenen met de door u af te dragen BTW. 

De fiscus betaalt dus ook mee aan uw levensreddende AED!

Advies over geschikte lokatie en hulp bij het ophangen van de buitenkast en programmeren AED

Wilt u advies over de geschikte lokatie van een buitenkast of heeft u hulp nodig bij het installeren van de buitenkast en het programmeren van de AED op uw wifi-verbindingen? Wij hebben een ervaren technisch team dat hierbij kan helpen. Wij kunnen de buitenkast voor u ophangen, de kabel door de muur trekken en aansluiten op de adapter. De adapter kan met een stekker in een bestaand stopcontact worden aangesloten. Wij veranderen de elektrische installatie niet. Daarvoor moet u een electricien inschakelen. Daarover kunnen wij u ook adviseren. Onze vrijwilliger kan ook de wifi-gegevens in de AED voor u programmeren en de AED aanmelden op ons alarmeringssysteem. U levert ons de wificodes aan en vertelt ons of er problemen zijn met leidingen op de plaats waar wij door de buitenmuur heen moeten boren. Deze hulp is gratis als het gaat om de door ons geadviseerde configuratie (Physio Control CR2 en Rotaid buitenkast) en u de AED op 24/7 basis bij ons alarmeringssysteem aanmeldt. Meer info? Mail naar info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.

Gratis buitenkast en/of AED

De gratis buitenkasten actie is sinds november 2019 weer opengesteld, dankzij subsidie van de gemeente Amersfoort. Kijk hier voor de details. Voorwaarde is sinds 6-10-2020 dat de buitenkast niet wordt afgesloten met een slot, alleen met een breekzegel.


In sommige wijken zijn succesvolle aanvragen voor buurtbudget gedaan voor een AED met buitenkast. In andere wijken wordt dit echter geweigerd.

Komt de buitenkast te hangen op het grondgebied van de voormalige gemeente Hoogland (dit betreft Hoogland, Vathorst, Nieuwland, Hooglanderveen, Hoogland West en Kattenbroek), dan kunt u een financiële bijdrage van rond de Eur 400-450 vragen van de Stichting Wit Gele Kruis Fonds Hoogland. Aanvragen en meer informatie op witgelekruishoogland@gmail.com

Inruilaanbod

Heeft u een oude of niet voor buitenplaatsing geschikte AED, kijk dan hier voor een aantrekkelijk inruilaanbod dat wij samen met onze leverancier Fuego hebben ontwikkeld.

Details

De details van de aanbevolen configuratie, de kortingsvoorwaarden, Veel gestelde vragen vind u hieronder: 


 


 


 


 


 


 Monteren/installeren

Elke goede DHZ-er kan in onze ervaring de kast installeren. Behalve het normale gereedschap heeft u vaak een lange boor nodig die door de muur een gat kan maken voor de doorvoer van de kabel. 

Het Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft een technisch team bestaande uit vrijwilligers, waarvan een aantal met een elektrotechniek achtergrond. Wij bieden aan om gratis de buitenkast te installeren op een geschikte locatie. Voorafgaand aan de aanvraag van de buitenkast is het handig als een van onze monteurs langs komt om de beoogde locatie te beoordelen.

In principe gaan we ervan uit dat er op de locatie aan de binnenzijde een stopcontact aanwezig is. Is dat niet het geval, dan kan een van onze vrijwilligers er een aanleggen. Dit gebeurt in principe op uw kosten (alleen materiaalkosten, tenzij verwaarloosbaar) en op uw verantwoordelijkheid. Wilt u dit niet, dan kunt u een erkende elektricien opdracht geven een stopcontact aan te leggen. 

Onze monteur kan ook de AED programmeren. Bij wifi moet de monteur dan de beschikking krijgen over SSID (netwerknaam) en wachtwoord. Wilt u dat niet, dan kunt u deze codes eventueel in het installatieprogramma intikken op de laptop van de monteur. Het installatieprogramma/de laptop slaan die code niet lokaal op. Hij wordt alleen in de AED geprogrammeerd.

Montage/installeren is gratis bij buitenkasten/AED’s die aangemeld worden bij hartslagnu met een adres binnen de gemeente Amersfoort. De werkzaamheden gebeuren door ervaren vrijwilligers/DHZ-ers die hiervoor niet betaald krijgen. Wij vragen commerciële partijen om de montage/installatie door hun eigen installateur te laten doen. Wij behouden ons voor om niet te monteren/installeren als naar onze mening het om een ongeschikte locatie gaat of wij van mening zijn dat de montage/installatie potentieel moeilijk/gevaarlijk zal zijn (bijv. bij zeer dikke dragende (betonnen) muren). De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Als wij aansprakelijk zijn, zal deze beperkt worden door het bedrag dat de vrijwilligersverzekering van de gemeente Amersfoort zal uitkeren.

Bestellen?

U kunt bij ons een bestelformulier op basis van de kortingsregeling aanvragen: info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.  

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze leverancier Fuego B.V. (vermeld kortingscode RNA20-1): contactgegevens.

Voor de goede orde: de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort werkt samen met de leverancier Fuego B.V. U bestelt bij Fuego B.V. en gaat een overeenkomst met Fuego B.V. aan. Bij gebruikmaking van de bestelcode RNA gaat u ook een verplichting aan tegenover de Stichting. Lees de kortingsvoorwaarden.  

De inhoud van deze webpagina’s zijn de verantwoordelijkheid van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort. U kunt aan de inhoud van deze pagina geen rechten ontlenen, noch tegenover de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort noch tegenover Fuego BV. Raadpleeg de documentatie van de firma Fuego BV en de fabrikant Physio Control. U gaat een overeenkomst aan met Fuego BV. De algemene voorwaarden van Fuego BV gelden. De kortingsvoorwaarden RNA van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort gelden voor elke bestelling die met bestelcode RNA gedaan wordt. Deze houden onder meer in dat de AED moet worden aangemeld bij HartslagNu en dat de buitenkast niet wordt afgesloten met een slot (alleen met een breekzegel).

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn