De gratis buitenkasten actie is sinds november 2019 weer opengesteld, dankzij subsidie van de gemeente Amersfoort. Kijk hier voor de details. Voor deze actie geldt: Op=Op.

Let op: najaar 2021-voorjaar 2022: door een tekort aan chips en andere materialen op de wereldmarkt en door Corona lock downs in met name China, is er een verstoring in de snelle levering van AED's en AED onderdelen. Vraag uw leverancier expliciet wanneer levering reëel verwacht kan worden.

AED en/of buitenkast aanschaffen

I.v.m. substantiële prijsverhogingen per 1-2-2023 door de fabrikant van de AED die wij tot nu toe als standaard adviseerden (PhysioControl CR2) en falende logistiek bij het leveren van vervangende onderdelen kunnen wij op dit moment geen adviezen meer geven over de aanschaf van een AED. Wij zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe standaard AED voor Amersfoort. 

Hulpset reanimatie

Bij nieuwe AED's wordt vaak gratis een hulpset reanimatie meegeleverd. Zo niet, dan dient deze apart aangeschaft te worden. Kijk hier voor de inhoud en informatie over aanschaffen.

Buitenkast

Wij adviseren de volgende buitenkast:

Rotaid Solid Plus Heat LED buitenkast, inclusief alarm, verwarming, LED-verlichting en met gevelbord, zonder slot (alleen met breekzegel).

U kunt van ons een gratis buitenkast ontvangen bij aanschaf van een AED of bij het naar buiten brengen van een bestaande AED. Hiervoor geldt: op=op. Kijk voor details op deze pagina.

De buitenkast moet aangesloten worden op de elektriciteit. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen. Vraag uw eigen installateur dit te regelen of doe het zelf. 

Ons beleid is dat de buitenkast niet afgesloten wordt, maar verzegeld. Eigenaren die daaraan niet mee willen werken kunnen een ABUS slot plaatsen. De code daarvan wordt in het systeem opgenomen en met de alarmering meegestuurd naar de opgeroepen burgerhulpverleners. 

Het is mogelijk om de AED te verzekeren, ook als de buitenkast niet afgesloten is, maar slechts verzegeld is. Dit heeft alleen zin voor nieuwe AED's. Bij oudere AED's wegen de verzekeringspremies niet op tegen de uitkering.

Wij hebben een vrijwilliger met technische achtergrond die u graag adviseert over de juiste plaatsing van de buitenkast en de mogelijkheden om de buitenkast op de elektriciteit aan te sluiten. Onze vrijwilliger hangt ook (gratis) de buitenkast op indien gewenst. Het aanleggen van benodigde electriciteitsaansluiting ter plaatse dient u zelf te regelen. Informatie: info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

EERST DIT LEZEN VOORDAT U EEN BUITENKAST AANSCHAFT

Kijk hier voor meer de eisen die aan de locatie gesteld worden.

Om teleurstellingen en retourzendingen te voorkomen, aub eerst dit document lezen over de buitenkast (installatie).

De buitenkast moet op de 230v elektriciteit worden aangesloten. Er wordt een dunne zwakstroomkabel door de muur getrokken. Binnen sluit u deze aan op een adapter die via een normale stekker op een stopcontact moet worden aangesloten. De aansluitkosten hangen met name af van de beschikbaarheid van een stopcontact aan de andere kant van de muur. Een vrijwilliger van ons kan gratis de buitenkast ophangen indien de elektriciteitsvoorziening ter plaatse aanwezig 


Advies over geschikte lokatie en hulp bij het ophangen van de buitenkast en programmeren AED

Wilt u advies over de geschikte lokatie van een buitenkast of heeft u hulp nodig bij het installeren van de buitenkast en het programmeren van de AED op uw wifi-verbindingen? Wij hebben een ervaren technisch team dat hierbij kan helpen. Wij kunnen de buitenkast voor u ophangen, de kabel door de muur trekken en aansluiten op de adapter. De adapter kan met een stekker in een bestaand stopcontact worden aangesloten. Wij veranderen de elektrische installatie niet. Daarvoor moet u een electricien inschakelen. Daarover kunnen wij u ook adviseren. Onze vrijwilliger kan ook de wifi-gegevens in de AED voor u programmeren en de AED aanmelden op ons alarmeringssysteem. U levert ons de wificodes aan en vertelt ons of er problemen zijn met leidingen op de plaats waar wij door de buitenmuur heen moeten boren. Deze hulp is gratis als het gaat om de door ons geadviseerde configuratie (Physio Control CR2 en Rotaid buitenkast) en u de AED op 24/7 basis bij ons alarmeringssysteem aanmeldt. Meer info? Mail naar info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl.

Gratis buitenkast en/of AED

De gratis buitenkasten actie is sinds november 2019 weer opengesteld, dankzij subsidie van de gemeente Amersfoort. Kijk hier voor de details. Voorwaarde is sinds 6-10-2020 dat de buitenkast niet wordt afgesloten met een slot, alleen met een breekzegel.


In sommige wijken zijn succesvolle aanvragen voor buurtbudget gedaan voor een AED met buitenkast. In andere wijken wordt dit echter geweigerd.

Komt de buitenkast te hangen op het grondgebied van de voormalige gemeente Hoogland (dit betreft Hoogland, Vathorst, Nieuwland, Hooglanderveen, Hoogland West en Kattenbroek), dan kunt u een financiële bijdrage van rond de Eur 400-450 vragen van de Stichting Wit Gele Kruis Fonds Hoogland. Aanvragen en meer informatie op witgelekruishoogland@gmail.com

Monteren/installeren

Elke goede DHZ-er kan in onze ervaring de kast installeren. Behalve het normale gereedschap heeft u vaak een lange boor nodig die door de muur een gat kan maken voor de doorvoer van de kabel. 

Het Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft een technisch team bestaande uit vrijwilligers, waarvan een aantal met een elektrotechniek achtergrond. Wij bieden aan om gratis de buitenkast te installeren op een geschikte locatie. Voorafgaand aan de aanvraag van de buitenkast is het handig als een van onze monteurs langs komt om de beoogde locatie te beoordelen.

In principe gaan we ervan uit dat er op de locatie aan de binnenzijde een stopcontact aanwezig is. Is dat niet het geval, dan kan een van onze vrijwilligers er een aanleggen. Dit gebeurt in principe op uw kosten (alleen materiaalkosten, tenzij verwaarloosbaar) en op uw verantwoordelijkheid. Wilt u dit niet, dan kunt u een erkende elektricien opdracht geven een stopcontact aan te leggen. 

Onze monteur kan ook de AED programmeren. Bij wifi moet de monteur dan de beschikking krijgen over SSID (netwerknaam) en wachtwoord. Wilt u dat niet, dan kunt u deze codes eventueel in het installatieprogramma intikken op de laptop van de monteur. Het installatieprogramma/de laptop slaan die code niet lokaal op. Hij wordt alleen in de AED geprogrammeerd.

Montage/installeren is gratis bij buitenkasten/AED’s die aangemeld worden bij hartslagnu met een adres binnen de gemeente Amersfoort. De werkzaamheden gebeuren door ervaren vrijwilligers/DHZ-ers die hiervoor niet betaald krijgen. Wij vragen commerciële partijen om de montage/installatie door hun eigen installateur te laten doen. Wij behouden ons voor om niet te monteren/installeren als naar onze mening het om een ongeschikte locatie gaat of wij van mening zijn dat de montage/installatie potentieel moeilijk/gevaarlijk zal zijn (bijv. bij zeer dikke dragende (betonnen) muren). De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Als wij aansprakelijk zijn, zal deze beperkt worden door het bedrag dat de vrijwilligersverzekering van de gemeente Amersfoort zal uitkeren.


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn