Informatie voor Verenigingen van Eigenaren (appartementengebouwen)


Aanschaffen van een AED door een VvE

Het Reanimatie Netwerk Amersfoort is een vrijwilligersorganisatie met beperkte financiële middelen. Wij hebben een aantrekkelijke kortingsregeling afgesproken met een leverancier, na een uitgebreide aanbestedingsprocedure. Hiervan kunnen ook VvE's met een adres in Amersfoort gebruik maken, mits de AED wordt aangemeld bij HartslagNu. Er gelden soms subsidieacties. Kijk hiervoor hier. De meeste VvE's die wij adviseren schaffen een AED aan uit eigen middelen van de VvE (zie hieronder) of starten een buurt AED actie via hartvoordebuurt.nl onder de eigen leden en/of de omliggende straten. Hieronder vindt u verdere details informatie voor VvE's.

1.   Er is discussie of de aanschaf van een AED door een VvE valt binnen de doelstelling van de VvE. Als dat niet zo zou zijn en een lid maakt bezwaar, kan uiteindelijk de rechter het gebruik van VvE-gelden alsnog terugdraaien. Zorg dus voor consensus in de VvE of financier de AED buiten de VvE om, direct via de leden. Wij hebben een aantal VvE projecten ondersteund met crowdfunding. Je kunt ook met leden van meerdere naast elkaar gelegen VvE’s samen een AED kopen en die op een centrale plek ophangen in een buitenkast. Een alternatief is een buurt AED actie opstarten via hartvoordebuurt.nl. Dan kunnen eventueel ook buurtbewoners meedoen.

2.    Een goede standaard AED kost ongeveer Eur 1.250. Een onderhoudscontract kost ong. Eur 125 per jaar. Het kan verstandig zijn dit contract aan het begin vooruit te betalen voor de gehele garantietermijn van de AED (8 jaar). Je praat dan over ongeveer Eur 2.500 in totaal (AED en 8 jaar onderhoudscontract). Kun je de onderhoudskosten jaarlijks betalen uit het VvE-budget, dan hoef je uiteraard niet in een keer voor 8 jaar te financieren.

3.    Er zijn in Nederland tientallen types AED te koop. Wij hebben na een aanbestedingsprocedure en na advies van deskundigen een AED uitgezocht die onze standaard is voor ons netwerk in Amersfoort: Stryker/Physio Control CR2. Dit is een van de modernste AED’s die momenteel te koop is. Deze AED is met wifi of 3G te verkrijgen. Voor een VvE is de wifi-variant prima als er een beschikbaar wifi-netwerk is op de plaats waar de AED geïnstalleerd wordt. De wifi-variant kan ook zonder wifi gebruikt worden. Meer info over deze AED hier op onze website.

4.    Elke andere AED kan ook worden aangeschaft. Let er wel op dat deze buiten kan worden gebruikt (minimumtemperatuur eis).

5.    Wij adviseren de AED in een buitenkast op te hangen op een voor iedereen altijd (24/7) toegankelijke plek. Zo dekt de AED ook de omgeving af en kunnen burgerhulpverleners erbij. De buitenkast kost ongeveer Eur 500. Kleur: rood of groen. De kast is vandalisme bestendig en verlicht/verwarmd. Kijk hier voor de mogelijkheden van een gratis buitenkast (met subsidie):  gratis buitenkasten

6.    De buitenkast dient op een goed vindbare en verlichte plek gehangen te worden. Aan de andere kant van de muur moet een vrij stopcontact zijn. Er moet in principe door de muur geboord worden. De stroomkosten zijn beperkt (led-verlichting en bij zware koude verwarming van de kast). 

7.    De buitenkast die wij adviseren kan worden afgesloten met een cijferslot. De cijfercode kan bekend gemaakt worden aan de leden van de VvE en wordt toegezonden aan burgerhulpverleners als de AED is aangemeld bij ons alarmeringssysteem Hartslagnu. 

8.    Een alternatief is dat de AED verzegeld wordt en verzekerd wordt tegen diefstal en vandalisme. Dit kost bij aanschaf van een buitenkast van het merk Rotaid Eur 181,50 per 4 jaar. Er geldt wel een eigen risico per incident en na een aantal jaren is de uitkering lager. Een verzekering heeft alleen zin bij een relatief nieuwe AED. Na een aantal jaren is de uitkering van een oudere AED de premie niet meer waard. 

9.    Een vrijwilliger van ons kan op verzoek de buitenkast gratis installeren, mits er al een stopcontact aanwezig is en er niet in een dikke dragende betonmuur geboord moet worden.

10.  Na inzet van de AED moeten de electroden worden vervangen. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden bij de ambulancedienst of vallen onder het onderhoudscontract. De VvE heeft hieraan dus geen kosten. Bij een onderhoudscontract via onze leverancier zorgt Fuego voor vervanging van de electroden.

12.  Reguliere vervanging van de electroden en de accu (tussen de 3 en 4 jaar) valt onder het onderhoudscontract.

13.  Als de AED is aangesloten op wifi (of 3G) wordt deze door ons op afstand bewaakt. Hij is dan ook te traceren (3G variant). Iemand van de VvE kan de AED eveneens op afstand bewaken. Op termijn kunnen het Meander MC en de ambulancedienst op afstand de reanimatiegegevens inzien tijdens en na de inzet van de AED.

14. Een vraag die ons vaak gesteld wordt is: waarom zouden wij de AED aanmelden bij HartslagNu? Dan kunnen er toch ook mensen gebruik van maken die er niet aan hebben meebetaald. Ja, dat is zo. Wij noemen dat het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als er iemand binnen het appartementengebouw een hartstilstand krijgt, komen burgerhulpverleners uit de buurt ook in uw appartementengebouw hulp verlenen. Dan is het toch ook redelijk dat als u een AED heeft, deze ook beschikbaar stelt aan deze burgerhulpverleners, ook bij een inzet in de directe omgeving? Zoals gezegd, u kunt ook overwegen om samen met de omgeving een AED aan te schaffen. Kijk hiervoor op  Gezamenlijk aanschaffen

15. Wat gebeurt er na 8 jaar? Dan is de AED technisch gezien afgeschreven. Hij doet het meestal nog wel. Wij adviseren ofwel de AED te vervangen door een nieuwe of de bestaande AED te laten doormeten door een leverancier op goede werking. Je wilt immers niet dat op een cruciaal moment de AED het niet meer blijkt te doen. Je zult zelf de electroden en de batterijen moeten vervangen. Om de hoeveel jaar dat moet hangt af van het merk en type AED. Bij onze CR2 is dat ongeveer om de 4 jaar. 

 

Meer info?

Mail naar info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of WhatsApp ons op 06 22 09 91 80.

Een gedetailleerde prijslijst van onze leverancier Fuego BV is op verzoek te verkrijgen.  

Gebruik van de kortingsregeling die wij hebben getroffen met Fuego BV vereist aanmelden van de AED bij Hartslagnu.

(Prijzen: prijspeil januari 2019) 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn