.
Formele gegevens

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 66412234-RSIN 856541163

ANBI

De stichting is m.i.v. 5 juli 2016 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en geregistreerd bij de belastingdienst onder nummer 8565 41 163.

De operationele verslagen, beleidsplannen en financiële gegevens, en het publicatieformulier ANBI worden gepubliceerd onder "Verslagen en plannen" . De gegevens over ons bestuur en beloningsbeleid zijn te vinden onder "Organisatie/Bestuur".  De formele adresgegevens zijn te vinden onder "Contact".

Bankrekening

NL95 RABO 0311 0900 52 t.n.v. Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, te Amersfoort


Websites

www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl (deze website)

www.reanimatienetwerkamersfoort.nl (deze website)

www.reanimatiecursus-amersfoort.nl (webshop cursussen)Social media accounts

Deze zijn hier te vinden.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn