.


Burgerhulpverleners

Kijk voor alle praktische vragen over/voor burgerhulpverleners in ons digitale handboek voor de Amersfoortse burgerhulpverlener op deze link:  https://stichtingrna.net

AED's

Kijk op de pagina  AED/Buitenkast

Hoe kom ik aan de code voor de AED buitenkast? Kijk hier.

 Vragen over cursussen en cursusdata

Kijk op de cursuspagina. Onze eigen actuele cursusdata kunt u vinden in onze webshop  https://www.reanimatiecursus-amersfoort.nl

Niet-reanimeer wens/niet-reanimerenpenning

Mensen met een niet-reanimeerwens realiseren zich dat, door het bestaan van reanimatienetwerken, de kans dat zij ongewild gereanimeerd worden toeneemt. De burgerhulpverleners gaan reanimeren, tenzij zij een niet-reanimerenpenning aantreffen. Het is dus van groot belang om te overwegen een niet-reanimerenpenning te dragen als u niet gereanimeerd wilt worden.

Wij komen veel ouderen tegen die vanuit verhalen uit het verleden (over het als een "kasplantje" uit een reanimatie komen) angst hebben voor reanimeren. Door snelle opstart van reanimatie, het snel inzetten van AED's en de toegenomen kwaliteit van de medische zorg, is deze angst vaak niet terecht meer. Lees het Reanimatie Cijferboek 2016 voor meer details. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op overleving na hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Voordat u besluit dat u niet gereanimeerd wilt worden, laat u dan goed voorlichten, door uw huisarts of door onderstaande link te volgen: https://www.hartstichting.nl/help-mee-met-tijd/reanimatie/niet-reanimeren-wens

 

U kunt een niet-reanimeerpenning bestellen bij de patiëntenfederatie:  https://www.patientenfederatie.nl/producten/niet-reanimerenpenning/de-niet-reanimerenpenning. Kijk ook hiernaast voor de folder hierover.E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn