De organisatie van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Het BestuurHenk Pijper

Voorzitter Achtergrond: voormalig gemeenteraadslid van Amersfoort, met als portefeuille veiligheid en veiligheidsambassadeur Ervaring: Europees directeur veiligheid, Hoofd BHV en bestuurservaring in verschillende stichtingen en verenigingen waaronder de Nederlandse Vereniging voor bedrijfshulpverlening NVB-BHV  Motivatie: In de politiek spreken we vaak over "Samen maken we de stad" als we over de ontwikkelingen in Amersfoort spreken, een reanimatie netwerk is daarvan een bijzonder voorbeeld. Dit initiatief dat in het verleden maar niet van de grond kwam moest ik, toen ik het vernam wel gaan trekken. Het belang van veiligheid en gezondheid zat en zit in mijn dagelijks werk, als voormalig Europees directeur health, safety and environment, oud bestuurslid van de NVB-BHV en nu als woordvoerder veiligheid in de gemeenteraad van Amersfoort. Inmiddels ook NRR reanimatie-instructeur.

voorzitter@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in

Machiel Lambooij

Penningmeester/Secretaris Achtergrond: voormalig belastingadviseur en advocaat Ervaring: financiële, fiscale en juridische kennis, bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en bij non-profit organisaties. Actief veiligheidsambassadeur. Motivatie: in de duiksport (vaak geen ambulance onder handbereik) heb ik kennis gemaakt met het belang van eigen EHBO en reanimatiekennis. Ik vind het zonde dat ik iemand zou kunnen helpen die om de hoek een hartstilstand heeft, maar niet weet dat die hulp daar nodig is. HartslagNu is de perfecte oplossing daarvoor. Inmiddels ook NRR reanimatie-instructeur.

E penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in

Hans Doorn

Algemeen Bestuurslid; Achtergrond: instructeur BHV en reanimatie/AED, ex-bevelvoerder Brandweer Amersfoort   Ervaring:  trainer op het gebied van BHV en reanimatie, enthousiast betrokken bij de Jeugd EHBO, NRR reanimatie-instructeur.   Motivatie:   Ik ben overtuigd van het grote belang om binnen 6 minuten met reanimatie te beginnen. Daarom wil ik, als uitvoerend bestuurslid, graag de aanwezigheid van ons netwerk in de wijken organiseren. Vanuit mijn brandweer achtergrond kan ik goed de contacten met de hulpdiensten onderhouden. Het is van groot belang dat iedereen bij een reanimatie goed en professioneel samenwerkt, met respect voor elkaar's inzet en kunnen.  

E  algemeenbestuurslid@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in


Susanne Esselink

Bestuurslid: in het bijzonder ga ik mij bezighouden met de buurtprojecten. Achtergrond: Psychosomatisch Fysiotherapeut en Bewegingswetenschapper. Ervaring: Vele jaren ben ik werkzaam geweest binnen de tweedelijns revalidatiezorg en nu werk ik sinds kort weer in de eerste lijn. Mijn uitdaging in het vak ligt bij cliënten met meer complexe problematiek van het bewegend functioneren. Door middel van gerichte coaching sta ik cliënten bij waardoor zij weer in staat gesteld worden waardevolle levensdoelen te realiseren en op een andere manier om te gaan met hun gezondheidsproblemen. Kernbegrippen hierbij zijn voor mij; veerkracht, regie, bewustwording en zinvol leven. Motivatie: Mijn betrokkenheid bij Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort sluit naadloos aan bij mijn werkzame leven. Ook hier is het doel zoveel mogelijk mensen een waardevolle toekomst te kunnen bieden. Tijdig reanimeren verkleint de kans op blijvend ernstig letsel en is daarom zo belangrijk. Ik vind het fantastisch mee te mogen werken aan een zo hartveilig mogelijk Amersfoort!

buurtprojecten@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in


Jan van den Berg

Bestuurslid: contacten met de hulpdiensten. Achtergrond: Ik ben werkzaam als ambulanceverpleegkundige bij de RAVU (Regional Ambulance Voorziening provincie Utrecht). Naast de ambulance kun je mij ook als solo-verpleegkundige tegenkomen op het Rapid Responder voertuig (Volkswagen Touran) en ben ik officier van dienst (operationeel leider geneeskunde) bij de VRU (Veiligheids Regio Utrecht).

Ervaring: Jaren reanimatie en AED instructie verzorgd en een belangrijke bijdrage geleverd in het hartveilig maken van Hooglanderveen en winkelcentrum Vathorst door crowdfunding en montage van publiekstoegankelijke AED’s.

Motivatie: Door mijn werk op de ambulance sta ik middenin de praktijk en zie hoe belangrijk de eerste minuten zijn bij een circulatiestilstand. Cruciale minuten die dankzij de burgerhulpverlening het verschil maken. Daarnaast heb ik heb ik nauw contact met alle partners op het gebied van hulpverlening in de regio.

E hulpdiensten@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linkedin

Beloningsbeleid

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Er worden geen vacatiegelden betaald voor het bijwonen van bestuursvergaderingen. Slechts concrete out-of-pocket kosten die een bestuurslid maakt ten behoeve van de Stichting worden op declaratiebasis vergoed. Voor zover bestuursleden recht zouden hebben op een vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden in een andere hoedanigheid dan als bestuurslid, zien zij daarvan af.Verslagen en plannen: Klik hier om in ons Archief te kijken

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn