.

De organisatie van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Het BestuurHenk Pijper

Voorzitter 

Achtergrond: voormalig gemeenteraadslid van Amersfoort, met als portefeuille veiligheid en veiligheidsambassadeur, nu buitengewoon fractielid 

Ervaring: Europees directeur veiligheid, Hoofd BHV en bestuurservaring in verschillende stichtingen en verenigingen waaronder de Nederlandse Vereniging voor bedrijfshulpverlening NVB-BHV  

Motivatie: In de politiek spreken we vaak over "Samen maken we de stad" als we over de ontwikkelingen in Amersfoort spreken, een reanimatie netwerk is daarvan een bijzonder voorbeeld. Dit initiatief dat in het verleden maar niet van de grond kwam moest ik, toen ik het vernam wel gaan trekken. Het belang van veiligheid en gezondheid zat en zit in mijn dagelijks werk, als voormalig Europees directeur health, safety and environment, oud bestuurslid van de NVB-BHV en nu als woordvoerder veiligheid in de gemeenteraad van Amersfoort. 

voorzitter@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in


Machiel Lambooij

Penningmeester/Secretaris, reanimatie-instructeur en cursusleider 

Achtergrond: voormalig belastingadviseur en advocaat 

Ervaring: financiële, fiscale en juridische kennis, bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en bij non-profit organisaties. Actief veiligheidsambassadeur. 

Motivatie: in de duiksport (vaak geen ambulance onder handbereik) heb ik kennis gemaakt met het belang van eigen EHBO en reanimatiekennis. Ik vind het zonde dat ik iemand zou kunnen helpen die om de hoek een hartstilstand heeft, maar niet weet dat die hulp daar nodig is. HartslagNu is de perfecte oplossing daarvoor. Inmiddels ook NRR reanimatie-instructeur.

E penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in

Hans Doorn

Algemeen Bestuurslid en instructeur

Achtergrond: instructeur BHV en reanimatie/AED, ex-bevelvoerder Brandweer Amersfoort   

Ervaring:  trainer op het gebied van BHV en reanimatie, enthousiast betrokken bij de Jeugd EHBO, NRR reanimatie-instructeur.   

Motivatie:   Ik ben overtuigd van het grote belang om binnen 6 minuten met reanimatie te beginnen. Daarom wil ik, als uitvoerend bestuurslid, graag de aanwezigheid van ons netwerk in de wijken organiseren. Vanuit mijn brandweer achtergrond kan ik goed de contacten met de hulpdiensten onderhouden. Het is van groot belang dat iedereen bij een reanimatie goed en professioneel samenwerkt, met respect voor elkaar's inzet en kunnen.  

E  algemeenbestuurslid@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linked-in

Jan van den Berg

Bestuurslid: contacten met de hulpdiensten. 

Achtergrond: Ik ben werkzaam als ambulanceverpleegkundige bij de RAVU (Regional Ambulance Voorziening provincie Utrecht). Naast de ambulance kun je mij ook als solo-verpleegkundige tegenkomen op het Rapid Responder voertuig (Volkswagen Touran) en ben ik officier van dienst (operationeel leider geneeskunde) bij de VRU (Veiligheids Regio Utrecht).

Ervaring: Jaren reanimatie en AED instructie verzorgd en een belangrijke bijdrage geleverd in het hartveilig maken van Hooglanderveen en winkelcentrum Vathorst door crowdfunding en montage van publiekstoegankelijke AED’s.

Motivatie: Door mijn werk op de ambulance sta ik middenin de praktijk en zie hoe belangrijk de eerste minuten zijn bij een circulatiestilstand. Cruciale minuten die dankzij de burgerhulpverlening het verschil maken. Daarnaast heb ik heb ik nauw contact met alle partners op het gebied van hulpverlening in de regio.

E hulpdiensten@reanimatienetwerk-amersfoort.nl 

LinkedinAllard Esselink

Bestuurslid: contacten met het bedrijfsleven 

Achtergrond: Global Technical Manager Dairy

Motivatie: Via Buurtprojecten heb ik kennis mogen maken met Reanimatie Netwerk Amersfoort en ben ik enthousiast geworden om als vrijwilliger mijn steentje bij te dragen. Hierbij probeer ik het bedrijfsleven actiever te betrekken bij de activiteiten van de stichting. Ik wil me graag inzetten voor deze stichting, omdat ik het belangrijk vind dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren en burgerhulpverlener worden. Hoe meer mensen er burgerhulpverlener zijn, des te groter de kans dat snelle reanimatie gestart kan worden en blijvend ernstig letsel wordt voorkomen. Ik vind het fantastisch mee te mogen werken aan een zo hartveilig mogelijk Amersfoort!

E bedrijfsleven@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Linkedin

Beloningsbeleid

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Er worden geen vacatiegelden betaald voor het bijwonen van bestuursvergaderingen. Slechts concrete out-of-pocket kosten die een bestuurslid maakt ten behoeve van de Stichting worden op declaratiebasis vergoed. Voor zover bestuursleden recht zouden hebben op een vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden in een andere hoedanigheid dan als bestuurslid, zien zij daarvan af.Verslagen en plannen: Klik hier om in ons Archief te kijken

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn