Samenwerkende Partners


De Stichting streeft ernaar samen te werken met verenigingen, stichtingen, en andere niet-winst beogende instellingen en groeperingen (bijvoorbeeld het netwerk van veiligheidsambassadeurs in Amersfoort en buurtcomités) welke de Stichting behulpzaam kunnen zijn bij de verwezenlijking van haar doel, bijvoorbeeld op het terrein van het werven van burgerhulpverleners, het opzetten van zogenaamde 6-minuten zones, het identificeren van geschikte locaties voor plaatsing van AED apparaten, het verzorgen van landelijk erkende reanimatie-opleidingen of de controle op de toegankelijkheid en de technische staat van AED-apparaten.

De Stichting kan zich bij de verwezenlijking van haar doelstelling in natura doen ondersteunen door een of meer bedrijven of instellingen door het aan de Stichting ter beschikking stellen van diensten of goederen (sponsoring in geld of in natura).

Onze Samenwerkende Partners zijn:


 

Fuego BV is de door ons geselecteerde leverancier van AED’s en buitenkasten.


De Stichting Reanimatie Netwerk werkt op basis van een overeenkomst met de Gemeente Amersfoort.


HartslagNu beheert het alarmeringssysteem voor burgerhulpverleners.


De Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) verzorgt de 112-meldkamer en de ambulancezorg in   Amersfoort en zet de burgerhulpverleners in via het systeem van HartslagNu.
E-boekhouden


Het Rode Kruis, afdeling Eemland/Amersfoort werkt samen met de stichting RNA en zorgt voor ruimte om reanimatiecursussen te geven, in het gebouw van Het Rode Kruis in Amersfoort. Daarnaast is een drietal EHBO-ers van Het Rode Kruis werkzaam als reanimatie-instructeur bij ons. Het Rode Kruis verzorgt ook landelijk reanimatiecursussen.


Sponsorkorting van e-boekhouden voor ons online boekhoudpakket  http://e-boekhouden.nlgoedgemerkt.nl sponsort ondermeer de stickers van ons netwerk die op de aangesloten AED’s en buitenkasten worden geplakt. Daarnaast andere stickers (o.m. op onze hesjes).


 


vraaganthea.nl helpt ons met onze communicatiestrategie.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn