Reanimatiecursussen voor burgerhulpverleners 

Binnen onze missie (het organiseren van het netwerk van burgerhulpverleners en AED’s) geven wij ook cursussen. Dat is echter niet ons hoofddoel. We doen dit omdat er onvoldoende cursusplaatsen in Amersfoort zijn en wij anders niet voldoende gecertificeerde burgerhulpverleners hebben. We doen dit zo veel mogelijk kostendekkend. Wij werken samen met het Rode Kruis Amersfoort-Eemland bij het geven van cursussen (in het Rode Kruisgebouw en een aantal van onze instructeurs zijn ook Rode Kruisvrijwilligers). Wij staan open voor samenwerking met andere opleiders in de regio om een dekkend netwerk van burgerhulpverleners te krijgen.

Naar onze reanimatiecursussen voor burgerhulpverleners


Om burgerhulpverlener te kunnen worden en je aan te melden bij het landelijke oproepsysteem hartslagnu.nl heb je een geldig reanimatiecertificaat nodig. 

Je moet tenminste 18 jaar oud zijn om je aan te melden bij hartslagnu.nl als burgerhulpverlener. Iedereen kan een cursus volgen; je moet wel kunnen knielen en kracht kunnen zetten op je polsen.

Soorten cursussen

Certificaten die HartslagNu accepteert zijn onder meer van de volgende cursussen:

  • Reanimatiecursus met AED: dit zijn korte cursussen (meestal 3-4 uur) waarin je leert reanimeren en een AED leert te gebruiken. Een andere naam voor dit type cursussen is BLS (Basic Life Support). Naast reanimeren leer je meestal ook het omgaan met verslikken en verstikken en de stabiele zijligging. Meestal informele sfeer, gericht op veel oefenen. Geen examen; de instructeur beoordeelt tijdens de cursus of je adequaat kunt reanimeren en corrigeert waar nodig.
  • EHBO-cursussen kort: dit zijn cursussen van meestal 1 dag waarin met name levensreddende handelingen worden aangeleerd, waaronder reanimeren. Voorbeelden zijn "medic first aid" en "emergency first response". Deze cursussen worden vaak gegeven door commerciële partijen. Er zijn soms ook losse (extra) modules te volgen. Vaak een kort theorie examen. Handelingen worden meestal tijdens de cursus beoordeeld en gecorrigeerd. 
  • Reguliere EHBO-cursussen: dit zijn cursussen van een aantal avonden; vaak een kwartaal lang een avond per week. Naast levensreddende handelingen, zoals reanimeren, leer je hier ook bijv. het stelpen van bloedingen en het aanleggen van diverse soorten verbanden. Deze cursussen worden vaak gegeven door EHBO-verenigingen. Je doet aan het eind van de cursus vaak een formeel theorie- en praktijkexamen. 
  • Bedrijfshulpverleningscursussen: interne of externe opleidingen tot bedrijfshulpverlener. Hier leer je levensreddende handelingen, zoals reanimeren, maar ook het blussen van beginnende branden en ontruimen van gebouwen. Vaak een kort theorie-examen, handelingen worden meestal tijdens de cursus beoordeeld. Soms ook (deels) online via e-learning.


Oefenen en scenariotraining belangrijk

Voor je eigen gemoedsrust als burgerhulpverlener is het belangrijk dat je tijdens een cursus daadwerkelijk oefent op poppen en met trainings-AED's en reanimatiesituaties "naspeelt" (zogenaamde scenariotrainingen). Dus niet alleen e-learning. Onze ervaring is dat mensen die scenariotrainingen hebben gedaan vaak zelfverzekerder en rustiger een daadwerkelijke reanimatie doen. Kun je kiezen, kies dan voor een fysieke cursus met scenariotraining. Vraag zo nodig aan de opleider of er scenariotraining plaats vindt en of iedereen op poppen en met een trainings-AED kan oefenen.

Een reanimatiecursus leert je de basisbeginselen van het reanimeren, met name de handelingen. De nadruk ligt op hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan moet doen. Je hoeft geen medische kennis te hebben en je wordt ook niet "medisch" opgeleid. Je krijgt vaak heel kort uitleg over de medische achtergrond van een handeling, maar die hoef je niet te onthouden/kennen. Dat is puur ter informatie en om te begrijpen waarom je bepaalde dingen moet doen.

Waar kun je cursussen vinden?

  • Wij geven zelf reanimatiecursussen, speciaal gericht op burgerhulpverleners in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen (inclusief scenariotraining en het omgaan met AED buitenkasten). Wij geven vaak een gedeeltelijke restitutie als je je aanmeldt als burgerhulpverlener in ons gebied en organiseren soms gratis cursussen voor specifieke doelgroepen. Wij zijn reanimatiepartner van de Hartstichting en regionaal partner van HartslagNu. Onze certificaten zijn van de Nederlandse Reanimatieraad en worden overal erkend. Meer informatie over onze cursussen, cursusdata en boeken kun je vinden op onze cursuswebshop: www.reanimatiecursus-amersfoort.nl
  • De Hartstichting heeft een overzicht van niet commerciële aanbieders in de buurt op basis van je postcode of woonplaats. Onze cursussen staan daar ook in, maar zonder data. Ga daarvoor naar onze webshop. 
  • EHBO: Google op "EHBO cursus Amersfoort" en je vindt dan EHBO-verenigingen en commerciële aanbieders van EHBO cursussen.
  • Er zijn diverse commerciële aanbieders van reanimatiecursussen actief in onze regio. Google op "reanimatiecursus Amersfoort". 

Herhalingscursussen

Voor al deze cursussen geldt dat herhalen meestal verplicht is om een geldig certificaat te behouden. Meestal jaarlijks.

Tijdens een herhalingscursus ligt de nadruk op het kort herhalen van theorie, het laten zien dat je de handelingen nog kunt verrichten en zo nodig bijspijkeren daarvan. Daarnaast vindt er verdieping plaats, bijv. het gebruik van beademingsmaskers, het verslepen van slachtoffers en ingewikkelder scenariotraining. 

Zorgverzekering vergoedt?

Sommige zorgverzekeringen vergoeden een reanimatiecursus geheel of gedeeltelijk, meestal op basis van een aanvullende pakket. Check je polis of vraag je verzekeraar.


Naar onze reanimatiecursussen voor burgerhulpverlenersE-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn