AED acties starten

Wij organiseren regelmatig samen met buurtbewoners buurtacties (crowdfunding) voor buurten met onvoldoende AED-dekking. Wij ondersteunen die acties. Geen AED in je directe omgeving? Neem het initiatief om een buurtactie op te starten! Kijk hier voor meer informatie. 

Naar menu handboek

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn