.

Geschikte locatie voor een AED in buitenkast

Op basis van onze ervaringen, adviseren wij de volgende eisen te stellen aan een geschikte locatie voor een AED in buitenkast:

 • Kijk of de beoogde locatie in de bestaande dekking van het netwerk past. Kijk hier voor de dekking. De ideale minimumafstand tussen AED’s is 250 meter. Een AED dekt een cirkel van 500m doorsnede rondom de AED (250m in elke richting). Maar een dichter netwerk is uiteraard beter! In verband met de geografische belemmeringen in Amersfoort (spoorwegen, snelwegen, waterwegen) gaan wij voor 250m. We dragen financieel niet bij als er al een AED in de onmiddellijke omgeving van de voorgestelde locatie is (ruim binnen de 250m). Dit is aan ons ter beoordeling.
 • Altijd op 24/7 basis bereikbaar vanaf de openbare weg. Er mag dus geen hek tussen zitten dat soms op slot is. Een hek dat niet op slot zit, mag wel, maar kan voor verwarring zorgen. Kijk dan of je met bordjes de AED toch makkelijk vindbaar kan maken.
 • Goed zichtbaar vanaf de openbare weg. Als dat niet zo is, duidelijke bewegwijzering vanaf de openbare weg.
 • Goed vindbaar op basis van het google-adres van de locatie. HartslagNu stuurt de burgerhulpverleners namelijk naar het google-adres. Google de mogelijke locatie en kijk of je dan op de goede plek uitkomt. Zo niet, dan de exacte locatie goed opgeven in HartslagNu. Let op: bij de alarmering krijgen burgerhulpverleners deze nadere omschrijving NIET meegestuurd. Zij kunnen dit alleen in alle rust bekijken. Ook hier geldt dat je dan goede bewegwijzering (AED bordjes) moet hebben die vanaf het google-adres naar de locatie van de AED verwijzen.
 • Goed verlicht bij duisternis. Als er een slot op zit moet er voldoende licht zijn. De kast zelf is verlicht, maar niet het slot. Mensen moeten dan bijlichten met hun mobiele telefoon en dat is niet handig.
 • Liefst niet in de volle zon in de zomer; dan wordt de kast mogelijk te heet en gaat deze moeilijker open.
 • Als het kan, onder een afdakje tegen neerslag. Als dit niet kan, dan ook goed, de kast moet er tegen kunnen. Onder een afdak blijft de kast langer schoon.
 • Op de beoogde locatie moet stroom beschikbaar zijn: bij de kast hoort een transformator die binnen geplaatst moet worden. Een draad gaat achter de kast door de muur naar binnen. De transformator heeft een normale randaarde stekker die in een wandcontactdoos geplaatst moet worden. Het stroomverbruik is minimaal (led-verlichting en alleen bij erge kou verwarming).
 • De kast moet strak tegen de muur geschroefd worden. Dit vermindert de kans op schade door vandalisme. 
 • Er is, tegen meerprijs, een constructie verkrijgbaar, waarbij de buitenkast op een speciaal hiervoor ontworpen systeem los van een muur geïnstalleerd kan worden. Installatie op een lantaarnpaal, losse eigen paal etc. levert vandalisme risico op. Bovendien dient de transformator in de buurt van de AED geplaatst te worden. Daar dient dus elektriciteit (stopcontact) aanwezig te zijn.
 • Een buitenkast kan wel op een hek worden gemonteerd, mits daar in de directe nabijheid een 230v stopcontact is en de transformator in een waterdichte kast geplaatst kan worden.
 • Is het pand een monument: dan is vooroverleg met de afdeling Monumentenzorg mogelijk. Onze ervaring is dat Monumentenzorg uiteindelijk de plaatsing van een AED accepteert vanwege het levensreddende belang. Vooroverleg is des te belangrijker als de AED goed in het zicht geplaatst wordt op het beeldbepalende element van het monument.
 • Meer technische details van de kast: 
Technische details buitenkast
DIT EERST LEZEN
Uw aanvraag voor een buitenkast - eerst dit lezen_1.pdf (406.27KB)
Technische details buitenkast
DIT EERST LEZEN
Uw aanvraag voor een buitenkast - eerst dit lezen_1.pdf (406.27KB)


LET OP: de buitenkast is relatief groot en heeft een felle groene of rode kleur. De locatie-eigenaar moet dit mooi vinden of accepteren. Het is verstandig hier nadrukkelijk bij stil te staan om te voorkomen dat bij installatie de locatie-eigenaar alsnog weigert omdat hij/zij de kast niet mooi vindt. Zie de foto's hieronder voor wat voorbeelden.
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn