.

AED-check door AED-controleurs

Meld je aan als AED-controleur voor een of meer AED's of wijzig je aanmelding

Meld je via onderstaand formulier aan als AED-controleur (of wijzig je gegevens als je al controleur bent). Je kunt via dit formulier ook opzeggen. Opzeggen: vul dan bij AED's in: geen en zet alle opties op nee.

We hebben een Whatsapp groep voor AED-controleurs. Daarin melden we bijzonderheden over het netwerk zodat iedereen op de hoogte is. Je kunt er ook naar ervaringen van andere AED-controleurs vragen. 

De werkzaamheden bestaan uit het eenmaal per maand controleren van de AED’s die onder jouw beheer vallen. Daarnaast vragen we je na een reanimatieoproep, om AED(’s) die via HartslagNu zijn opgeroepen te controleren of ze ook daadwerkelijk gebruikt zijn. Bij de toewijzing van een AED houden wij er uiteraard rekening mee dat deze in je directe woonomgeving is.

Op onze website staat een dekkingskaart van alle AED’s in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Alleen de groene AED’s in een buitenkast en in principe 24/7 beschikbaar worden door ons gecontroleerd (met uitzondering van AED's die in een tuin of op een privé-oprit van een woonhuis hangen).

Als je langere tijd in verband bijvoorbeeld met vakantie of ziekte niet kunt controleren, is ons verzoek je af te melden. Bij tussentijdse controles na een  reanimatie o.a. de oproep voor een reanimatie, kunnen wij dan een vervanger vragen. 

Na een alarmering of een melding van passanten/bewoners kunnen we je, als je dat goed vindt, ook vragen om een AED te controleren die niet op je lijst staat en waar we op dat moment geen AED-controleur voor beschikbaar hebben. Dit komt waarschijnlijk maar heel incidenteel voor.

Je kunt de controle uitvoeren wanneer het je schikt. De buitenkasten zijn 24 uur per dag bereikbaar. Het maakt niet uit of je het overdag of 's avonds doet. 

Zonder een trainingsavond te hebben bijgewoond, controleer je de AED's en buitenkasten alleen op afstand (zonder de kast te openen). Met een trainingsavond kun je ook bepaalde buitenkast openen en de AED zelf controleren als het zegel verbroken is. 
AED-check door AED-controleurs

Voer deze check alleen uit op AED's die in een buitenkast hangen die vanaf de openbare weg bereikbaar is. Dit is de basis controle.

Deze AED-check graag 1x per maand uitvoeren of na een inzet/incident (je ontvangt daarover bericht).

 1. AED aanwezig? Is de AED aanwezig op de opgegeven locatie? (Kijk door het transparante deel van de buitenkast of je de AED ziet hangen). Alleen de eerste keer: klopt de werkelijke locatie met de locatie aangegeven op de HartslagNu app (Menu, AED's in de buurt). 
 2. Controlelampje OK? Knippert het controlelampje van de AED regelmatig? (De frequentie van het lampje is normaal laag, maar regelmatig. Niet regelmatig knipperen betekent meestal dat er iets met de AED is). Het lampje is meestal zichtbaar door een ronde uitsparing in de AED-tas. Zie je de uitsparing wel, maar knippert er geen lampje, dan is er iets aan de hand. Zie je de uitsparing niet, dan is de AED-tas zo opgehangen dat je dit niet kunt controleren. Je hoeft dit niet te melden.
 3. Hulpset aanwezig? Kan je zien of de hulpset (setje met beademingsmasker, schaar, scheermes, doekje) nog aanwezig is? Dit is soms niet te zien. Bij sommige witte AED's zit de hulpset in de achterklep van de tas. Je kunt deze dus niet zien zitten (bijv. Vogelweide AED). Heb je al een keer de hulpset gezien, dan zou je de volgende keren de hulpset ook moeten zien.
 4. Pieptonen of gesproken boodschappen?  Hoor je pieptonen uit de kast komen of gesproken boodschappen, meld het dan. Dit kan de AED zijn die een storing meldt of de buitenkast die meldt dat de kast niet goed is afgesloten. NB: je kunt dit altijd horen, je hoeft de kast hier niet voor openen.
 5. Buitenkast onbeschadigd? Is de buitenkast onbeschadigd (geen barsten in de kap; geen overige beschadigingen) en zitten de stickers van het Reanimatie Netwerk (met telefoonnummer en e-mailadres) er nog op? Is het transparante deel schoon genoeg om de inhoud van de kast te zien?
 6. Cijferslot leesbaar en gaat het open? (Zie ook verder onderaan deze pagina) Als er een cijferslot op zit (niet op alle buitenkasten zit een cijferslot): zijn de cijfers van het cijferslot nog leesbaar?  We sturen je de cijfercode van de kast. Probeer daarmee om het slot open te maken. Koperkleurig slot: cijfers instellen vanaf het pijltje op de onderkant. Als de juiste code is ingesteld: slotbeugel indrukken. Zwart slot: cijfers instellen van boven naar beneden. Slot moet open gaan. Slot NIET verwijderen; als het open gaat, dan slot weer dichtdrukken en cijfers op 0000 instellen. Bij Aivia kasten (vierkant) typ je de code in en drukt op het vinkje. NB: kast dus niet openen bij de normale controle. Alleen kijken of het slot open gaat. Alleen als wij dit expliciet vragen de kast openmaken (wij kunnen dit doen als wij informatie hebben dat de AED mogelijk is ingezet).
 7. Buitenkast verwarming ok? Bij de ronde (Rotaid) buitenkast (rood of groen) zie je een continue brandende LED-verlichting binnen in de kast. Op sommige locaties is dit alleen bij donker goed te zien. De verwarming is dan ok. Als de LED-verlichting knippert (of in het donker helemaal uit is), is er iets met de verwarming. Meld ons dat dan. Bij de vierkante (Aivia) buitenkast (hier zijn er maar een paar van) hoort de LED-verlichting in het donker juist wit te knipperen. Als de verwarming kapot is, flitsen er rode lampjes (of is de verlichting in het donker helemaal uit). Meld ons het aantal keren dat je de rode lampjes ziet flitsen. Dit geeft aan wat er aan de hand is.
 8. Verzegeling ok? Als de buitenkast verzegeld is de eerste keer dat je checkt: zit de volgende keer het zegel (meestal rood of geel) er nog op? Niet alle buitenkasten hebben verzegeling.
 9. Alleen na inzet/incident als je daartoe een verzoek krijgt: Buitenkast niet goed dicht en/of AED uit de kast gehaald? Krijg je het verzoek de AED te checken na een inzet/incident: is de buitenkast goed dicht gedaan (zit deze niet scheef) en zit het cijferslot er op? Kan je zien of de AED uit de kast gehaald is?  Open de kast alleen na expliciet telefonisch verzoek van het Reanimatie Netwerk. Doe dat door het slot te openen. Draai de kap in de richting van de pijlen. Het alarm gaat af. Druk op het kleine knopje bovenop of onderop het alarm (kastje aan de rechterkant; er zijn twee verschillende kastjes) om het alarm af te zetten. Controleer de AED: zijn de electroden uit de verpakking gehaald (vaak is er net als bij een "kaasverpakking" een verpakking die je moet openscheuren om bij de electroden te komen; trek niet aan de rode hendel van de witte AED's; dan maak je de verpakking juist open en moeten we daarom de electroden vervangen)? Maak de AED open of druk op de aan/uitknop en luister of de AED instructies begint te geven. Sluit daarna de AED of druk weer op de aan/uitknop om de AED af te zetten. Sluit de kap (eerst bovenzijde er op, dan slothaak onderop indrukken, kap draaien totdat de slothaak eruitvalt), dan slot er weer op, slotbeugel indrukken en code op 0000 zetten. Controleer of het slot inderdaad op slot is.
 10. Noteer de datum/tijd van de controle voor jezelf. Wij kunnen, bijv. na een incident, hierom vragen.

Op termijn hopen wij een elektronisch logboek in te kunnen voeren waarin je je controles kunt plannen/invoeren.

Melden van problemen/storingen

Constateer je een probleem: mail dan naar wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl en wij nemen actie. Wij geven de melding door aan de beheerder of sturen er ons technische team op af (afhankelijk van wie de AED is en welke afspraken er gemaakt zijn).

Bij een urgent probleem: bel 033-833 0 833 en kies voor optie 1 (storingen aan AED's en buitenkasten)

Geen gehoor en kan het niet tot de volgende werkdag wachten? Kies dan voor optie 3.

Geen gehoor? Laat dan een boodschap achter en noem je eigen telefoonnummer.

Checklist om mee te nemen (print zelf)
Neem deze checklist mee als je de controle gaat uitvoeren
AED checklist kort.pdf (152.03KB)
Checklist om mee te nemen (print zelf)
Neem deze checklist mee als je de controle gaat uitvoeren
AED checklist kort.pdf (152.03KB)Filmpjes openen/sluiten kast
Onze standaard ABUS sloten openen

Bij donker de sloten bijlichten met je mobieltje of een zaklamp. De wens is uiteraard om de kasten zo op te hangen dat deze bij donker in het licht van een lantaarnpaal of zo hangen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk.

Koperen slot:

Code onderop slot instellen vanaf pijltje; druk daarna slotbeugel in

Let er op dat de cijfers goed leesbaar zijn. Het kan zijn dat deze onleesbaar geworden zijn door het weer. Dan zullen we ze vervangen. Dit graag dus wel melden.

Zwarte slot

Code op voorzijde instellen, van boven naar beneden. Let op: cijfers draaien maar 1 kant op. Slot zou bij juiste code vanzelf open moeten gaan. Zo niet, druk beugel in.

Verroesten van de beugel hoeft niet gemeld te worden als dit het openen/sluiten van het slot niet negatief beïnvloedt.

We plakken in toenemende mate onderstaande stickers op de sloten of op de kast. Geen sticker, maar wel zo'n slot? Meld het ons.

Sloten sluiten

Slotbeugel indrukken. Daarna cijfercode veranderen. Stel deze op 0000 in.


Veel gestelde vragen

 1. Moet ik elke kast check melden? Nee, dat hoeft niet. Noteer voor jezelf datum/tijd van je check. Wij vragen je alleen te melden als je een probleem of vraag hebt. Wij hopen in de loop van 2022 software te hebben waarmee je de checks kan bijhouden.
 2. Waarom mag ik de kast niet openmaken? De meeste AED's in kasten zijn niet van het Reanimatie Netwerk maar van anderen. We hebben soms geen toestemming om de kast (buiten een noodgeval) te openen. Alleen die kasten die van ons zelf zijn of waarbij wij toestemming hebben mogen we openen. Het terugplaatsen van de kap kan ook lastig zijn als je dat nog nooit gedaan hebt. Als het niet lukt, moet ons technisch team meteen ter plaatse komen; de kast kan uiteraard niet open blijven. Het alarm gaat bovendien af en dit kan voor de omwonenden overlast geven. Tot slot: Als het goed is kunnen de normale controles uitgevoerd worden zonder de kast te openen. Wij organiseren voor bepaalde controleurs een korte training over hoe de kast te openen en een controle uit te voeren. Alleen controleurs die deze training hebben bijgewoond mogen aan hen toegewezen kasten ook openen en weten dan ook wat ze moeten controleren bij een AED.
 3. Er zit geen breekzegel op. Op kasten met een slot zit niet altijd een breekzegel. Zie je de eerste keer wel een breekzegel zitten, dan hoort dat bij de volgende controle er ook op te zitten. Zie je de eerste keer geen breekzegel, dan hoef je niets te melden. De beheerder/extern onderhoudsbedrijf gebruikt dan geen breekzegels. Op kasten zonder slot zit altijd wel een breekzegel. Ontbreekt dit, dan horen we het graag. De functie van een breekzegel is om te voorkomen dat de kast zomaar wordt geopend (kast zonder slot) en om te kunnen zien of de kast geopend geweest is (alle kasten). Bij een alarmering worden vaak heel veel AED's opgeroepen, maar slechts een beperkt aantal wordt daadwerkelijk opgehaald. Aan het breekzegel kunnen we dan snel zien dat de AED niet opgehaald is.
 4. Ik kan geen hulpset zien hangen? Dit horen we graag de eerste keer dat je checkt. Het kan zijn dat de hulpset in of achter de AED hangt. Ons technisch team gaat dan kijken en probeert de hulpset zichtbaar op te hangen. Hing er de vorige keer zichtbaar een hulpset, dan moet hij er de volgende keer ook hangen. Niet? Aub melden.
 5. Het slot gaat niet open. Check eerst of je de code goed hebt ingesteld en (bij de koperen sloten) je de slotbeugel daarna hebt ingedrukt. Als het slot dan nog niet open gaat, dan is dit een belangrijke melding die we graag snel ontvangen. Dan kan bij een noodgeval de hulpverlener er namelijk mogelijk ook niet bij. 
 6. De cijfers van het slot draaien maar een kant op? Dat klopt bij bepaalde typen sloten. Dit kunnen we niet veranderen.
 7. Bij de vierkante kast (Aivia) met een toetsenbord gaat de kast niet open als ik de pincode intik? Je moet na het intikken van de code op het vinkje tikken. Dan zou de kast open moeten gaan. Er gaat dan ook een lichtje branden en/of er gaat een alarm af. (Dit is dus een reden om de kast niet open te maken als het niet hoeft).
 8. Ik kan de cijfers op het cijferslot niet goed lezen. Dit is een belangrijke melding als dit komt omdat de cijfers verweerd zijn of anderszins onleesbaar geworden zijn. Dit speelt met name bij de koperen sloten. Ons technisch team kan met WD-40 dit soms oplossen. Als het komt omdat het donker is, dan kunnen we hier niets aan veranderen. Vaak is de keuze van de ophangplek helaas beperkt en is er geen beter verlichte locatie voorhanden die geschikt is. Wij adviseren onze burgerhulpverleners om met hun mobiele telefoon bij te lichten. Heb je een leesbril nodig, neem die dan mee. Wij hopen uiteindelijk alle sloten te vervangen door alleen zegels.
 9. Niet alle kasten hebben een slot of zegel? Dat klopt. Het hangt van de individuele eigenaar af hoe hij zijn AED beschikbaar wil maken. Wij kunnen alleen adviseren. Wij hebben liever een AED met een slot, dan geen AED. Wij zijn vanaf 2020 gaan experimenteren met kasten zonder sloten. Dus als opeens het slot weg is en je alleen een breekzegel ziet, dan kan dit kloppen. Ons doel is om uiteindelijk alle sloten weg te krijgen. Alleen in de binnenstad moeten ze misschien blijven (daar is op uitgaansavonden soms last van vandalisme door dronken feestgangers die het leuk vinden een buitenkast te openen en de AED mee te nemen). 
 10. Welke stickers moeten er op de kast zitten? a. Een grote sticker met onze contactgegevens erop; b. een anti-vandalismesticker; c. Als er een slot op zit: een sticker met uitleg over hoe het slot open te maken (op de kast zelf of op het slot): bij koperen sloten een aparte sticker met de extra zin "Druk daarna de slotbeugel in"; d. vanaf 2020 komen er steeds meer kasten met een "SDNA" sticker er op (de AED is dan behandeld met een anti-diefstal systeem).
 11. Ik kreeg het verzoek om een AED te checken na een alarmering. Hoe snel moet dat? Zo snel mogelijk. Het liefst dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag. We willen de AED zo snel mogelijk weer inzetgereed maken. Lukt dat niet, dan moeten we de AED op inactief in het systeem zetten om te voorkomen dat hij weer wordt opgeroepen terwijl hij mogelijk niet werkt. Lukt je het niet om zo snel mogelijk langs te gaan, ook goed, maar laat het meteen weten, dan zoeken we een andere oplossing.
 12. Kan ik als AED-controleur breekzegels krijgen? Alleen als je de training hebt gevolgd krijg je breekzegels. In andere gevallen worden breekzegels door ons technisch team geplaatst nadat de AED helemaal gecontroleerd is. AED-controleurs hoeven de kast niet te openen bij een reguliere controle. 
 13. Wat is de functie van breekzegels? Het maakt het minder aantrekkelijk voor mensen "om even te kijken hoe de AED werkt". De belangrijkste functie is echter om aan te geven dat de AED de laatste keer dat de kast open ging gecontroleerd is en in orde is. Het "garandeert" bijvoorbeeld dat de electroden niet gebruikt zijn. We plaatsen dus alleen breekzegels na een goede controle van de AED. Daarom mogen breekzegels alleen geplaatst worden door mensen die een training hebben gevolgd.
 14. Welke kleur heeft een breekzegel? Er zijn rode breekzegels met de naam Rotaid erop en er zijn gele breekzegels met een nummer erop. Beide worden door elkaar gebruikt. We streven er naar om uiteindelijk alleen kleine gele breekzegels te hebben met ons logo er op. Deze zijn het snelst te verwijderen in een noodgeval. Bij de rode en grote gele zegels hebben sommige mensen soms een probleem de kast open te krijgen. Probleem om de kast te openen?: geef een HARDE ruk aan de kap in de richting van de pijlen op de kap. Het zegel valt er vanzelf af. Probeer niet met een vinger het zegel eraf te krijgen. Dit zal meestal niet lukken.
 15. Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en problemen? Volg ons op onze social media of word lid van de Whatsapp groep AED-controleurs (vraag een uitnodigingslink aan wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl). 

Facebook 

@reanimatienetwerkamersfoort 

Twitter 

@RN_Amersfoort 

Instragram 

Stichtingrna 

Linkedin 

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort 


Handleidingen AED's

Via deze link kun je bij de handleidingen van AED's komen die wij verzameld hebben. Je kunt deze gebruiken om bijv. te zien waar/hoe het knipperlampje zit/werkt. 

Deze link aub niet delen. Deze is voor intern gebruik: handleidingen AED's
Je vindt de positie van de controlelampjes/led schermpje ook in de presentatie hieronder bij "AED controleur nieuwe stijl".

Vragen en antwoorden over veel voorkomende aed/buitenkast problemen: hier

AED controleur nieuwe stijl
Alleen voor AED controleurs die een trainingsavond met hands-on training hebben gevolgd.
Controleurs die de training niet hebben gevolgd: de buitenkast niet openen!!!

E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn