.

AED kopen

Ons doel is om Amersfoort hartveilig te maken. Daar zijn AED's voor nodig en gecertificeerde burgerhulpverleners. Daarom helpen we je graag bij het aankopen van een AED, maar we zijn geen leverancier. We werken samen met Fuego.

Wanneer kun je via ons een AED kopen?

 • De AED is dag en nacht beschikbaar voor onze burgerhulpverleners;
 • De AED zit in een door ons aangeleverde buitenkast;
 • De AED is aangemeld bij HartslagNu;
 • De AED past binnen ons netwerk (geen AED binnen 250 meter) en de locatie is door ons goedgekeurd.

Kijk voor bestelinformatie hier.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan kun je natuurlijk altijd een AED kopen rechtstreeks bij een AED leverancier.

Welke locatie is geschikt voor een AED?

Op basis van onze ervaringen, adviseren wij het volgende:

 • De ideale minimumafstand tussen AED’s is 250 meter. Wij beoordelen jouw locatie van te voren. Kijk of de beoogde locatie in de bestaande dekking van het netwerk past. Kijk hier voor de dekking;
 • De AED is dag en nacht bereikbaar vanaf de openbare weg zonder hekken of sloten. De locatie van de AED is goed zichtbaar en goed vindbaar op basis van een Google adres;
 • De locatie is goed verlicht bij duisternis. Als er een slot op zit moet er voldoende licht zijn;
 • De AED hangt niet niet in de volle zon in de zomer;
 • Op de beoogde locatie moet stroom beschikbaar zijn;
 • Is het pand een monument, dan is vooroverleg met de afdeling Monumentenzorg mogelijk. 

Wat kost een AED?

Kosten voor een AED  zijn als volgt (indicatief):

 • €950 voor een niet connected AED (dus zonder GPS);
 • €1600 voor een connected AED (met GPS).

Dit is inclusief  geplande vervanging van electroden en batterij tijdens de garantieperiode van 8 jaar. Een definitieve prijsopgave ontvang je uiteraard van te voren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een subsidie?

Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft per 11 april 2023 diverse nieuwe (subsidie- en andere) regelingen om een dekkend netwerk van AED’s in de gemeente Amersfoort te krijgen en instand te houden.

Kort samengevat geldt de subsidie voor AED’s die: 

 • dag en nacht beschikbaar voor onze burgerhulpverleners;
 • in een door ons aangeleverde buitenkast zit;
 • aangemeld is bij HartslagNu;
 •  past binnen ons netwerk (geen AED binnen 250 meter) en de locatie is door ons goedgekeurd.


Meer info over onze subsidieregelingen? Klik hier.


Wat kan ik aan onderhoudskosten verwachten?

Stroomverbruik minimaal

Er zitten ledlampjes in de kast met verwaarloosbaar stroomverbruik. Ook is er verwarmingsmat. Het stroomverbruik van de verwarmingsmat is afhankelijk van de locatie (beschut/open, aan een verwarmde buitenmuur of niet). Het verbruik wisselt sterk per locatie en is sterk afhankelijk van het weer. Denk aan een paar kWh per maand in de winter als het vriest. Pas bij temperaturen onder de 5 graden binnen in de kast gaat de verwarming aan.

Vervanging elektroden en batterij

Om een goede werking van de AED te garanderen, moeten de elektroden en de batterij voor de vervaldatum worden vervangen. De kosten hiervan verschillen per AED en zijn voor rekening van de eigenaar en afhankelijk van een eventueel onderhoudscontract. Bij een buurtAED of een hartvoordebuurt AED zijn de vervanging van elektroden/batterij voor de eerste 5 jaar (buurtAED) en 8 jaar (hartvoordebuurt) inbegrepen in de aanschafprijs.

Elektrodes worden om de ca 2 jaar vervangen. De batterij wordt om de ca 3 à 4 jaar vervangen.

Verpakking elektroden is geopend

Een geopende verpakking leidt ertoe dat elektroden niet meer goed plakken en/of de stroom niet meer goed geleiden. Dit kan zijn omdat er een reanimatie is geweest, en soms ook omdat mensen nieuwsgierig zijn. In sommige gevallen wordt dit gedekt door je onderhoudscontract. 

Daarnaast kun je de kosten van het vervangen van de elektroden declareren bij de ambulancedienst RAVU. Kijk op https://www.ravu.nl/aed-declaratieformulier/

Onderhoudscontract of niet?

Een onderhoudscontract dekt meestal de kosten van geplande vervanging van electroden en batterijen. Je kunt die kosten ook betalen wanneer vervanging nodig is. Daarnaast komt er soms jaarlijks iemand kijken of de AED nog in orde is. Je kunt dat ook zelf doen (advies: maandelijks): door te kijken naar het controlelampje. Check dus goed wat het contract inhoudt en of je het niet beter zelf kunt doen. Je kunt ons ook vragen de controle werkzaamheden en het beheer van de AED uit te voeren. Dat doen onze vrijwilligers gratis als het om een publieke AED gaat. Je betaalt alleen de kosten van vervanging van onderdelen die je anders zelf had moeten betalen, maar geen arbeids-/reiskosten. Kijk naar het onderdeel Overnemen van het beheer op onze subsidiepagina

Let op: bij een onderhoudscontract moet je zelf de gegevens in HartslagNu actueel houden. Als wij het beheer overnemen doen wij dit voor je.

Garantie

De garantie van onze standaard AED is 8 jaar. Inbegrepen is de geplande vervanging van elektroden en batterij in deze periode. De vervanging van elektroden na een inzet kan worden gedeclareerd bij de ambulancedienst.

Verzekering

Wij bieden aan om het risico van verlies van de AED over te nemen: je krijgt bij verlies (onder voorwaarden) een vervangende AED van vergelijkbare kwaliteit en leeftijd. Verzekering is naar onze ervaring zonde van het geld en dekt alleen de eerste 4 jaar.
Bij vandalisme aan de kast zouden er kosten kunnen ontstaan die niet gedekt zijn. Bij de 220 AED’s in buitenkasten in de stad is dat echter sinds ons bestaan maar 2x het geval geweest.

Jouw openbare AED wordt gemarkeerd door ons

Onze ervaring is dat AED’s nauwelijks worden gestolen, maar is niet uit te sluiten. In 7 jaar tijd zijn er twee AED's gestolen, waarvan één AED in een kast met een slot. Bovendien is één AED weer teruggekomen.

Alle AED's in ons netwerk zijn gemarkeerd

Wij markeren onze AED's met RN Amersfoort met niet uitwisbare zwarte en UV-stift. Ook kan er een uniek nummer opstaan.
Al onze AED's zijn geregistreerd bij de fabrikant. Als de AED als gestolen is geregistreerd bij de fabrikant is de AED onbruikbaar. Deze zal onafgebroken blijven piepen totdat de status gestolen is verwijderd uit onze systemen.
Check of jouw opstalverzekering de AED dekt tegen verlies en diefstal en welke voorwaarden hieraan zitten. Je kunt ook een aparte AED verzekering afsluiten bij onze leverancier Fuego.

E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn