.

Aanvragen cursusgeld terug ontvangen

Via deze pagina kun je je cursusgeld terugvragen als je een reanimatiecursus hebt gevolgd bij een van de volgende met ons samenwerkende cursusorganisaties:

- Stichting Reanimatie Amersfoort (cursussen in het Meander Medisch Centrum)
- EHBOtrainer.nl - duikschool Wobbegong (cursussen in Nieuwland)

Heb je je cursus gevolgd bij ons (Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, cursussen in het Rode Kruisgebouw), dan kun je het verzoek om restitutie via deze andere pagina indienen.

Voorwaarden voor het terug ontvangen van je cursusgeld:

  1. Je vult het formulier hieronder volledig in.
  2. Je hebt de cursus daadwerkelijk gevolgd.
  3. Je geeft toestemming aan ons om de ingevulde gegevens te controleren bij je cursusorganisatie en bij HartslagNu of op ons verzoek alsnog een factuur/betaalbewijs aan ons te sturen. 
  4. Je hebt je aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu (of je hebt een bestaande aanmelding verlengd) met een woon- of werkadres in de gemeente Amersfoort (Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen) en na de cursus heb je een geldigheidsdatum ingevuld/bijgewerkt bij je trainingsgegevens (tenminste 1 jaar na de cursusdatum). Let op: alleen een account maken bij HartslagNu is niet genoeg. Je moet ook je trainingsgegevens invullen, anders ben je niet oproepbaar. Ga hiervoor naar het scherm Training in je HartslagNu profiel (stap 4)
  5. Woon je buiten de gemeente Amersfoort, dan hebben we screenshots nodig van je profiel in de HartslagNu app: persoonlijke gegevens, adresgegevens (let op: tab werkadres) en trainingsgegevens. Stuur die apart toe aan databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort.nl direct nadat je het formulier hebt ingestuurd.
  6. Je kunt de aanvraag pas indienen nadat je de cursus hebt gevolgd. Je dient de aanvraag in uiterlijk 7 dagen na de cursusdatum.
  7. Wij betalen terug (2024): de betaalde cursusprijs, met een maximum van Eur 47,50 voor een basiscursus, Eur 30 voor een herhalings- of opfriscursus en Eur 12,50 voor een korte checkup. 
  8. Het aanbod om het cursusgeld terug te betalen geldt zolang de subsidie van de gemeente Amersfoort aan ons strekt. Wij verwachten dat dit geen probleem zal opleveren. Als de subsidiegelden op dreigen te raken, zullen wij dit communiceren via deze pagina en onze social media.

Wij gebruiken de ingevulde gegevens alleen voor de verwerking van je aanvraag en niet voor andere doeleinden.

FORMULIER AANVRAAG TERUGGAVE CURSUSGELD

E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn